INLOGGEN (Voor detailisten)
Snel zoeken:

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Larson-Juhl, Industrieweg 16, 5281 RW, Boxtel, KVK 16050604 ‘s Hertogenbosch.

Versie: 12-11-2018 Versie 1

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.This privacy policy applies to the services of Barth Larson-Juhl. You should be aware that Barth Larson-Juhl is not responsible for the privacy policies of other sites and sources. By using this website you accept the privacy policy.

 

HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruiken van onze website barthlarsonjuhl.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

 

DOELEINDEN VAN GEBRUIK

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Larson-Juhl in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Larson-Juhl gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website;

 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;

 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;

 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;

 • het bepalen van strategie en beleid;

 

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam;

 • bedrijfsgegevens;

 • e-mailadres;

 • (mobiel) telefoonnummer;

 • IP-adres;

 • technische browserinformatie;

 • cookie ID;

 • klik- en surfgedrag;

 

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Larson-Juhl bewaart uw gegevens daarom 1 jaar. Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen over uw aanvraag.

  

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
 
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

 

Gegevensbeveiliging

Larson-Juhl maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

 

COOKIES

Op deze website worden cookies gebruikt om bezoeker gedrag te analiseren. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Larson-Juhl of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);

 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

 

ANALYTISCHE COOKIES

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:  Google Analytics (Privacy policy Google Analitycs)

 

IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

 

VERWIJDEREN VAN COOKIES

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES VAN DERDEN

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

UW WETTELIJKE RECHTEN

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via verkoop@larson-juhl.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 (0)411 – 66 11 66 op maandag tot en met donderdag tussen 08.30 en 17.00 uur en vrijdag tussen 08.30 en 16.00 uur

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

 • het laten corrigeren van fouten;

 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

 • intrekken van toestemming;

 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.  Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.

 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

CONTACTGEGEVENS

Larson-Juhl

Industrieweg 16

5281 RW Boxtel

KVK nummer: 16050604 ‘s Hertogenbosch

 
AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 


 
In Boxtel, on November 1, 2022
 

Rules of the competition "Competition for a voucher from Fine Art America worth 100€ for framed prints."

 

These rules binding the conditions of the competition "Fine Art America voucher competition worth € 100 for framed prints" (hereinafter referred to as the "competition"), which takes place on the Larson-Juhl CZ/DE/NL Facebook.

1. Organizer of the competition

1. The organizer of the competition is Larson-Juhl s.r.o. ID: 04155823, with its registered office at Tovární 117, ?eský Krumlov, postal code 381 01, Czech Republic (hereinafter referred to as the "Organizer").

1.2. This Contest is not sponsored, endorsed, evaluated or administered in any way by the operators of the Instagram or Facebook social network. Instagram and Facebook Operators do not incur any obligations or rights in relation to the Competitors in connection with this Competition and Instagram and Facebook have no obligations towards the Participants in this Competition.

2. Participation in the competition and rules

2.1. The competition is open to consumers - all persons with permanent residence in the Czech Republic/Germany/Netherlands, older than 18 years (hereinafter "Participant").

2.2. The competition runs from 18. 11. 2022 00:00 hod. do 27. 11. 2022 24:00 in Teh Netherlands.

2.3. The condition for participation in the competition is answering the competition question asked in competition post entry on Facebook on the Larson-Juhl NL profile. The answer must be shared in comment section under the post.

Competition question:

In which country is located the main production of Larson-Juhl frames?

2.4. Employees, family members and persons close to the Competition Organizer and the agencies and companies involved in the implementation of this Competition are excluded from the Competition. Competitors and all competition reviews that do not meet the conditions for the review will be excluded from the competition.

3. Winner

3.1. At the end of the competition, no later than the 14th day of the following month, the jury will select 1 winner by drawing lots.

3.2. The winners of the competition will receive a prize announced by the Organizer, a voucher worth € 100 to the e-shop www.fineartamerica.com.

3.3. The prize will be sent to the winners no later than 30 days after the end of the competition in the given month.

3.4. Winners will be contacted via a message on Facebook and will be asked to send their email address to which the prize voucher will be sent within 7 days at the latest. In the event that the winner does not provide the required information within the specified period, the Organizer will not be able to send the prize and their entitlement to the prize will lapse.

3.5. By handing over the prize, all obligations of the Organizer towards the winners stipulated by these rules are fulfilled.

3.6. The Organizer is not responsible for any risks associated with the realization of the prize, does not assume any obligations to the winners other than those set out in these rules and the winners are not entitled to any other performance by the Organizer than stated in these rules.

3.7. The participant of the competition bears all costs incurred in connection with participation in the competition (especially the costs of own internet connection, etc.). The Participant acknowledges that it is not possible to demand or demand payment of costs associated with participation in the competition from the Organizer.

4. Protection of personal data

4.1. By submitting a contribution to the competition, the participant acknowledges that it is necessary to process his personal data for the purposes of this competition. Participation in the competition is not possible without the processing of personal data according to these rules.

4.2. The legal basis is the participant's consent, given by sending a contribution to the competition, which is necessary for the possibility of participating in the competition. The consent can be revoked at any time, but the participant's participation in the competition will be terminated upon revocation. Personal data is stored securely in electronic form, while processing takes place manually.

 

4.3. The administrator of personal data is the organizer of the competition.

4.4. The purpose of processing is to ensure the organization, management and evaluation of the competition and the handing over of the prize.

4.5. The personal data of the participant of the competition will be processed for the duration of the event and 90 days after its end in order to check the fulfillment of the conditions of the competition and in case of the need to choose a substitute winner.

4.6. After this period, personal data will be kept only to the extent necessary due to possible control of the competition by the supervisory authority and, if necessary, proof that the organizer has complied with the laws and rules of the competition for a maximum of five years from the end of the competition.

4.7. For the above purpose, personal data of competitors will be processed to the extent of: Name and surname, e-mail address.

4.8. Personal Data Protection Regulation (GDPR)

In particular, the participant has the following rights, namely the right to transparency of processing, the right to information and access to data, the right to rectify and delete data, the right to restrict data processing and the right to data portability, according to the regulation for direct marketing purposes, including profiling. The participant has the right not to be the subject of a decision based on automated processing, including profiling.

5. Rights and obligations of the Organizer

5.1. The organizer is entitled to change the rules and conditions of the competition, winnings and duration of the competition at any time during the competition. The organizer reserves the right to cancel the entire competition at any time for serious reasons. All winnings are legally unenforceable. Participation in the competition does not give rise to a legal right to winnings.

5.2. To verify the procedure in accordance with the rules of the competition, the organizer reserves the right to ask the participant to send a proof of purchase for the product for which the participant wrote a review.

5.3. By participating in the competition, each participant agrees to its rules. The entrant further agrees that the organizer is entitled, if it so decides, to publish the competition entry free of charge, including photographs and, where appropriate, the names, portraits and video or audio recordings of the winners on the organizer's intranet or website and its social networks, and in printed or online advertising in connection with this competition. The Organizer will request the consent of the competition participant for any further data processing. Consent under this paragraph may be revoked at any time.

In Boxtel, November 1, 2022